Elevrådet

På Internationella Engelska Skolan i Lund finns det ett elevråd.