SYVs anslagstavla

Mitt namn är Annika Lind och jag är skolans Career Counsellor/ Studie- och Yrkesvägledare. Min främsta funktion är att fungera som en samtalspartner för eleverna relaterat till just studier och yrken. En del elever kommer på spontansamtal, andra väljer att boka ett samtal med mig. 

Jag har elever från åk 4 upp till åk 9 som besöker mig.

Inför valet till gymnasieskolan har alla åk 9 elever ett obligatoriskt samtal inbokat med mig. Det går givetvis att boka ytterligare samtal om man så önskar.

Ett av mina uppdrag är att träffa eleverna ute i klass, ofta för att informera. 

Jag besöker gymnasiemässan och andra platser/event som är relaterade till yrken och studier.

Praon för våra åk 8 elever samordnas av mig. Rektor är ytterst ansvarig och är den som godkänner de olika platserna.

Jag finns på skolan måndag-torsdag. Ni når mig lättast på mejl; annika.lind.lund@engelska.se

BREV TILL ÅK 9 FÖRÄLDER:

Länk

LÄNKAR:

Här gör du ditt Gymnasieval
https://skane.dexter-ist.com/Skane/Default.asp?page=auth/common/login

Skanegy.se
http://www.skanegy.se/

Skolinspektionens Granskning av Gymnasieskolor
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

Meritpoäng
www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Gymnasieexamen-2014/Meritpoang/

Arbetsförmedlingens Yrken från A-Ö
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html

Ditt Gymnasieval och behörighet vidare till Högskola och Universitet
http://utbildningsinfo.se/gymnasieskola

SACO´s Inför Gymnasievalet
http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/infor-gymnasievalet/

Hitta ditt gymnasium
http://www.gymnasium.se/Program_paa_Gymnasiet__d3125.html

PRESENTATION FRÅN FÖRÄLDRAMÖTET:

..

VIKTIG INFORMATION FÖR DE ELEVER SOM VILL GÅ IDROTTSGYMNASIUM:

Klicka på länken för att komma till skånegy.se och information om idrottsutbildning på Gymnasiet: 

http://www.skanegy.se/program?field_school_commune_tid=All&title=&tid=All&field_program_sports_sportypes_value%5B%5D=01

GYMNASIEMÄSSA:

Lund: 12/10 på Arenan
Årets gymnasiemässa i Lund pågår endast under en dag, torsdagen 12 oktober! Mässan vänder sig i första hand till elever som ska välja till gymnasiet 2018 samt deras vårdnadshavare. Alla skolor blir tilldelade en tid under dagen, fram till 14.00. Eleverna har sedan ca 45 minuter på sig att gå runt på mässan och titta. Efter klockan 14.00 är mässan öppen även för andra elever och för vårdnadshavare samt andra intresserade.

Malmö: 9-11/11 på Malmömässan Hyllie

ÖPPET HUS PÅ GYMNASIESKOLOR:

Klicka på länken för att komma till skånegy.se och information om Öppet Hus på Gymnasiet: 

http://www.skanegy.se/oppet-hus

SKUGGNING / BESÖK PÅ GYMNASIESKOLOR:

Så här gör du om du vill skugga en Gymnasieskola:

Du kontaktar själv den skola du önskar att skugga på och avtalar en tid. Vissa skolor har bestämda dagar för skuggning.

Du fyller sedan i en ledighetsansökan som någon av dina föräldrar måste skriva under. Blanketten finns på SchoolSoft under "Blanketter".

Lämna in din ledighetsansökan till din mentor som ska godkänna den.

Du beviljas två skuggtillfällen.

VALET PÅ WEBBEN:

Information angående gymnasievalet 

Inloggningsuppgifter till skanegy.se delas ut av mig under vecka 2.

Kom ihåg att göra minst fem val. Rangordna i fallande ordning, där du placerar det val som du önskar mest överst osv. Det går inte att välja mellan sina val när du väl har sökt och angett ordningen. Du prövas i första hand på valet du har satt överst och sedan i fallande ordning.

Bekräfta inte ditt val på webben förrän du är helt säker på att du är färdig med din ansökan. När du är färdig med din ansökan skriv ut 3 ex. Behåll ett själv och lämna 2 ex till mig senast den 16 februari.

Du loggar in här: https://skane.dexter-ist.com/Skane/Default.asp?page=auth/common/login

Om du behöver hjälp med att göra din ansökan, boka in en tid med mig.

OMVALET:

Omval är för de elever som av olika anledningar har behov av att göra ändringar i sin ansökan som gjordes i januari-februari. Detta kan göras mellan 25 April - 15 Maj. Observera att jag måste öppna upp ansökan först.

PRAO FÖR ÅK 8:

PRAO-blanketter att skriva ut eller skicka till PRAO-handledare. Alla papper har delats ut till samtliga elever.

FERIEPRAKTIK FÖR ÅK 9:

LUND:
Här kan du som går i årskurs 9 på högstadiet (eller årskurs 1 och 2 på gymnasiet) söka praktikplats till sommaren. Du måste bo (vara folkbokförd) i Lunds kommun för att få söka. Platserna är begränsade. Enligt socialnämndens beslut går erbjudande om praktikplats i första hand till ungdomar som har särskilda behov och på grund av det kan stå längre från arbetsmarknaden och ha svårt att skaffa sommarjobb på egen hand. 
Skola, Syv och kurator, och socialtjänst  hjälper till med att välja ut de ungdomar som är i störst behov av en praktikplats. När de prioriterade platserna är tillsatta lottas de resterande ut bland alla de andra som sökt.

MALMÖ:
Ung i Sommar är sommarpraktik för dig som är född 1998 - 2001 och folkbokförd i Malmö. Du har chans till fyra veckors praktik och du får ersättning.

Glöm inte att söka praktik till sommaren! 

ÖVRIGA KOMMUNER:
För de av er som är folkbokförda i andra kommuner: gå in på er kommuns hemsida och sök efter sommarpraktik.

SOMMARSKOLA FÖR ÅK 9:

Under veckorna 25 – 27 (20/6 – 7/7) erbjuds obehöriga elever (elever som har betyget F) i Lunds kommun att komplettera sina kunskaper. Kurserna startar endast vid tillräckligt antal sökande. Undervisning i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk sker på Svaneskolan, undervisningen i simning sker på Högevallsbadet.

Det är undervisande lärare som ansöker. Vid anmälan skall ett pedagogiskt utlåtande samt elevens resultat från de nationella proven bifogas ansökan.

Ms. Lind, SYV har alla blanketter som krävs för ansökan.

Varje elev som antagits till sommarskolan får ett välkomstbrev hemskickat om eleven anmälts i tid.

Elev som gått ut åk 9 och erhåller betyg på sommarskolan är med och konkurrerar om plats till gymnasieskolan med sitt nya meritvärde vid reservantagningarna i augusti!

Följande elevkategorier har möjlighet att söka grundskolans sommarskola:

Matematik, Engelska, Svenska/svenska som andraspråk:

Elever i åk 9                   
Elever på introduktionsprogram
Elever i åk 8 i mån av plats                  

Simning:

Elever i åk 9
Elever i åk 8
Elever i åk 7 i mån av plats