Förälder Lärare Föreningen (PTA)

Förälder Lärare Föreningen (PTA) består av klassrepresentanter som ska föra vårdnadshavarnas talan. Vi träffas några gånger under terminen. Schemat finns på SchoolSoft. Information kring möten samt protokoll publiceras också på SchoolSoft. Under möten får vi bland annat information från skolledningen och inbjudna gäster.

Vid PTAs möten utbyts information om vad som händer på skolan och vilka aktiviteter som är på gång. Klassrepresentanten tar upp saker som föräldrar undrar över, tycker och tänker om sådant som rör skolan.

PTA arbetar för att elevernas tid på skolan ska bli ett fantastisk minne för livet och att föräldrarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i skolans utveckling.

PTA har en egen hemsida som nås via följande länk: www.ptaieslund.org. Besök oss gärna på Facebook: PTA IES Lund

PTA har också en emailadress: pta.ieslund@gmail.com.

PTAs styrelse 2019 / 2020 består av:
Sanna Hanson - Ordförande
Per-Anders Landmyr - Vice ordförande
Maria Weineisen - Kassör
Noemi Kubiak - Ledamot
Kristina Wedelsbäck - Ledamot
Mathias Dummatzen - Ledamot
Rachel Lundgren - Suppleant
Terri Sundin - Skolans representant

Vår kontaktinformation finns på Schoolsoft och är tillgänglig via skolans expedition.

Välkomna!

Sanna Hanson
PTAs ordförande