IES Lund tävlar i InnoCarnival 2016

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
IES Lund tävlar i InnoCarnival 2016

IES Lund tävlar med tio bidrag i InnoCarnival 2016. Tävlingen gå av stapeln på Malmö Live 20-21 maj. InnoCarnival Skåne handlar om barn och ungas tankar om vår gemensamma framtid. Eleverna har fått använda sin uppfinningsrikedom och engagemang när de har arbetat med vårt case; "Hur kan vi integrera flyktingar på ett bättre sätt". I InnoCarnival Skåne  är det fokus på de ungas visioner och deras lösningar att nå dit. 

InnoCarnival Skåne handlar om barn och ungas tankar om vår gemensamma framtid. Hur ser de på vår tids stora samhällsutmaningar?  Och hur vill de använda sin uppfinningsrikedom, sitt mod och engagemang för att blir medskapare av ett hållbart samhälle? I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar för att nå fram dit. 

http://www.innocarnivalskane.se/