School Blog

Rätt och Fel i Sydsvenskan

  I dagens Sydsvenskan kan man läsa att Skolinspektionen fått in sex nya ansökningar att starta friskolor i Lund. Bland dessa omnämns även Internationella Engelska skolan i Lund på ett sådan sätt att man kan förledas tro att vi inte startar till höstterminen 2013. Detta är FEL även om artiklen är rätt. Eftersom tillstånd att starta en skola bara gäller ett år så beslöt IES, när det planerade huset på Ruben Rausings gatan föll bort, att för säkerhets skull ansöka om nytt tillstånd för 2014 om det skulle bli för stora problem att hitta en skolbyggnad för 2013. Detta har nu lyckligtvis inte inträffat och vi kommer som tidigare meddelats att starta augusti 2013 med en klass i årskurs fyra och två klasser i årskurs fem på Sankt Lars väg 9. För alla intresserade så har vi fortfarande några platser kvar i främst årskurs fem så ni är fortfarande välkomna att anmäla er både till 2013 och till 2014

 http://www.sydsvenskan.se/lund/lund-kan-fa-sex-nya-friskolor/  

Från rektorn

Springtime and new developments

May we hope for spring yet? Hopefully so, and as a sign of spring, we had a most energetic information meeting last Saturday.

185 parents and students came and got the newest information about the school's start with year 4 and 5 at Sankt Lars väg 9 in August and the planning for the new buildning at Sankt Lars väg 90.

We are now enrolling students and Ms Hägerklint is busy on the phone contacting all of you. The queue for next year is growing and I have started to recruit teachers for the coming academic year. Stay tuned for more updates...

Sidor