Skolbibliotek

Här på IES i Lund  har vi ett nytt och fint skolbibliotek som erbjuder eleverna skön- och facklitteratur på främst svenska och engelska. Det finns även några titlar på spanska, franska och tyska. Böckerna är indelade i olika ämneskategorier samt efter vilket språk de är skrivna på.

Eleverna ansöker om ett lånekort och ansvarar för att följa reglerna som finns. Utlåning och återlämning sker i en lånestation där låntagaren skannar sitt lånekort samt sin bok och får ett kvitto med angivet återlämningsdatum.  

Skolbiblioteksrådet ger eleverna möjlighet till delaktighet. Klassrepresentanterna möts regelbundet för olika aktiviteter i skolbiblioteket. 

Varmt välkomna till skolbiblioteket!